Przychodnia Stomatologiczna Okulistyczna OftalDent

Stomatologia: Umów się online

+48 535 286 767

Okulistyka: Umów się online

+48 535 511 558

S T O M A T O L O G I A

Marta Łabno

Lekarz stomatologii
spec. protetyki i stom. ogólnej

znany1

Małgorzata Fijas

Lekarz stomatologii
spec. ortodoncji

znany1

Sławomir Karwan

Dr n. med.
spec. chirurgii szczękowo-twarzowej

znany1

Łukasz Musiał

Lekarz stomatologii
spec. chirurgii stomatologicznej

znany1

Magdalena Burgielska- Bzdulska

Lekarz stomatologii
spec. ortodoncji

znany1

 Lidia Kamykowska- Tuziak

Lekarz stomatologii

znany1

Paweł Łabno

Lekarz stomatologii

znany1

Aleksandra Łabno

Lekarz stomatologii

Monika Toboła – Baca

Rejestratorka Medyczna

Magdalena Szajnowska

Asystentka stomatologiczna

Barbara Krężałek

 

Higienistka stomatologiczna

Magdalena Habryło

Asystentka stomatologiczna

O K U L I S T Y K A

Joanna Misiurewicz

Lekarz okulista
spec. chorób oczu

znany1

Karolina Florek – Opioła

Lekarz okulista
spec. chorób oczu

znany1

Małgorzata Zabielska

Lekarz okulista
spec. chorób oczu

znany1

Marta Pacura

Lekarz okulista
spec. chorób oczu

znany1

Joanna Bilska

Lekarz okulista
spec. chorób oczu

Marek Grobecki

Lekarz okulista
spec. chorób oczu

Anna Sztorc

Lekarz okulista

Larysa Radajewa

Pielęgniarka

Marta Lubera

Rejestratorka Medyczna

Anna Wielgus

Rejestratorka Medyczna